Herre van de Meer

fitness coach

Na jarenlang mensenwerk te hebben gedaan ben ik na mijn pensioen begonnen bij UpFit. Fitness en fit zijn is voor mij een hobby waar ik graag anderen bij help! Hopelijk zie ik je snel op de club zodat we samen kunnen werken aan jouw doelen!